•  

  Communiceer vandaag over

  de wereld van morgen!

 • Welkom

  Over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid natuurlijk eerlijk communiceren, dat is waar ons hart harder van klopt! In een tijd waarin steeds meer mensen hechten aan producten en diensten die ontwikkeld zijn met de grootste zorg voor mens, dier en planeet, is eerlijkheid een belangrijke basis. MORGEN=NU werkt voor bedrijven met een vergelijkbare missie: niet morgen, maar vandaag willen beginnen om de wereld te verbeteren, veiliger, rechtvaardiger en mooier te maken.

   

  Victorine Kleijkers-Ensberg

 • Wat wij doen

  Communicatieadvies met impact

   

  MORGEN=NU helpt publieke en private organisaties met eerlijke communicatie over echte duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Wij richten ons op interne communicatie, externe communicatie en de borging van beide vormen van communicatie in de bedrijfsprocessen.

  broken image

  Hoe wij werken

  Vanuit waarden werken aan resultaten

  Eerlijk communiceren over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid lijkt zo vanzelfsprekend. Helaas laat de praktijk zien dat er te vaak wordt gekozen om of niet te communiceren of in een te laat stadium te gaan communiceren. Soms doordat het niet duidelijk is dat een product bijvoorbeeld niet onder goede omstandigheden is geproduceerd. In andere gevallen zijn er te snel beslissingen genomen, die op dat moment goed en soms leuk zijn, denk aan het afsteken van vuurwerk bij het bereiken van een bepaalde mijlpaal. Dit kan ertoe leiden dat de klant of consument niet goed weet waar je als organisatie voor staat. Op zulke momenten is gebruik van eerlijke communicatie essentieel!

   

  Wij werken graag op maat. Geen organisatie is hetzelfde, geen vraag aan MORGEN=NU is identiek. Wel komen de volgende elementen altijd terug in onze manier van werken:

  1. Kennismaking: we leren altijd eerst graag u als opdrachtgever en uw organisatie persoonlijk kennen.
  2. Startsituatie in kaart brengen: ‘bezint eer gij begint’ is een oud credo waar we nog steeds in geloven. We voeren daarom graag een organisatie-brede scan uit om een eerste beeld te krijgen op de manier waarop echte duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de communicatie daarover nu plaatsvindt. De scan is een zelfscan; wij reiken deze aan en laten het invullen aan uw organisatie over.
  3. Startsituatie vaststellen: de ingevulde organisatie-brede scan levert een eerste beeld op dat we graag bij en met u toetsen. De basis voor de volgende stap moet immers wel kloppen.
  4. Vervolgstrategie: als we eenmaal de startsituatie van uw organisatie samen hebben vastgesteld, kunnen we overgaan tot het bepalen van de vervolgstrategie en een daarbij horend plan van aanpak opstellen. De ambities en reikwijdte daarvan bepalen we uiteraard in overleg met elkaar.
  5. Interne organisatie: we beginnen de uitvoering van het plan van aanpak altijd aan de binnenkant van de organisatie. Intern gaat namelijk altijd voor extern. We betrekken medewerkers en andere interne stakeholders, zoals toezichthouders en vrijwilligers, actief bij de uitvoering van het plan van aanpak.
  6. Externe omgeving: we vervolgen de uitvoering van het plan van aanpak graag in de richting van de klanten van de organisatie, maar ook met samenwerkingspartners en andere externe stakeholders. Hoe breed en hoe diep we dat doen, bepalen we in overleg.
  7. Evaluatie: alle hiervoor gezette stappen lopen we graag langs om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Zowel u als opdrachtgever als wij als opdrachtnemer zijn immers continu aan het leren en verbeteren. De uitkomsten van deze evaluatie vatten we graag beknopt en handzaam voor u samen.
  broken image

  Onze meerwaarde voor uw organisatie

  Unieke dosis Limburgse nuchterheid

  Communiceren over wat je als organisatie al doet of gaat doen is van meerwaarde doordat je de klant betrekt in je visie en missie. MORGEN=NU bekijkt aan de hand van een organisatie-brede scan waar de organisatie staat op het gebied van communiceren over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Vanuit deze eerste resultaten wordt er gekeken waar de organisatie binnen een bepaalde tijd wilt staan. Onze inzet levert de volgende resultaten op:

  • Interne communicatie: Hogere medewerkerstevredenheid, medewerkers zijn trots(er) om bij de organisatie te mogen werken en stralen dat uit. Medewerkers vormen actieve ambassadeurs van de organisatie en dragen zo bij aan de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Hierdoor is de organisatie in staat om nog meer en wellicht nog betere medewerkers aan te trekken.
  • Externe communicatie: Hogere klanttevredenheid en een algeheel beter imago zijn resultaten van onze inzet voor organisaties. Ook ontstaat er meer maatschappelijk (en politiek) draagvlak voor de organisaties en diens producten en diensten. Dit maakt samenwerking eenvoudiger en draagt bij aan realisatie van de algehele organisatiedoelstellingen.
  • Borging in bedrijfsprocessen: Medewerkers zijn bekwaam en betrokken op het gebied van sociale rechtvaardigheid en echte duurzaamheid. Ze zijn zich (nog) meer bewust van de missie en visie van hun organisatie en werkgever en vertalen dat naar hun manier van werken. Dit versterkt de onderlinge saamhorigheid en gezamenlijke focus. Ook handelen medewerkers die zich vanuit bewustzijn over het algehele maatschappelijke belang van hun eigen werk inspannen, consequenter. Bewuste en consequent handelende medewerkers maken minder ‘fouten’ in het werkproces en leveren betere kwaliteit, omdat hun werkroutine een inhoudelijke verdieping heeft gekregen.
  broken image

  Altijd bereid tot samenwerking

  Samen werkt beter

  ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, luidt een gezegde dat ons aanspreekt. Wij geloven er namelijk in dat je samen meer kunt bereiken dan in je eentje. Vandaar dat wij op allerlei gebied samenwerken met andere organisaties met als enige doel u als opdrachtgever te laten glimmen van trots! Natuurlijk vanuit de hier eerder beschreven normen en waarden.

 • Wie we zijn

  De wereld mooier en beter maken

  MORGEN=NU is ontstaan uit een besef dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om eerlijke communicatie over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Al van jongs af aan is Victorine Kleijkers-Ensberg zich erg bewust van onrecht in de wereld en de laatste jaren is daar een interesse in duurzame vraagstukken bijgekomen. Na de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en een aantal jaren notarieel recht en Nederlands recht, bleek dat het recht niet altijd zo rechtvaardig is als je mag verwachten. Haar maatschappelijke hart bracht Victorine terug naar de woningcorporatiebranche, waar ze eerder stage liep. Hier ontdekte ze haar passie voor interne en externe communicatie.

   

  Lees meer

  broken image
 • Wat ons drijft

  Natuurlijk eerlijk communiceren

  broken image

  Echte duurzaamheid

  Vanuit visie en overtuiging handelen

  Duurzaamheid lijkt voor sommigen een modegril, maar is dat zeker niet. Elke organisatie wil in meer of mindere mate bijdragen aan een betere wereld. De mens, dier en natuur niet schaden. Zorgen dat toekomstige generaties net zo goed van de aarde kunnen genieten als wij nu doen. Verschillende organisaties zetten zich bewust en proactief in voor duurzaamheid, échte duurzaamheid en geen ‘window dressing’ voor de show.

   

  Echte duurzaamheid gaat uit van een duurzaamheidsvisie die vertaald is naar de organisatiecultuur en de algehele manier van werken. MORGEN=NU adviseert organisaties hoe over echte duurzaamheid te communiceren. Wij verzorgen zelf geen inhoudelijk advies over hoe een organisatie meer duurzaam kan handelen of produceren. Daarvoor werken wij samen met inhoudelijke duurzaamheidsexperts in ons netwerk. Wij focussen ons bewust op interne en externe communicatie van organisaties over echte duurzaamheid.

   

  Lees meer

 • Contact

  Wij komen graag bij u langs om samen van gedachten te wisselen over uw communicatievraag! Maar mocht u in Tilburg zijn, laat het dan vooral weten. Wij zorgen dan dat de koffie/thee en iets lekkers voor u klaar staat!